अब समाचार पत्र नेपालीमा


 

“ सन्देश” नामक समाचार पत्र मासिक रूप मा अब अमेरिकाको मेसाचुस्सेट्स (MA) बाट जनुअरी महिनाको एक तारिक (1/1/2017) बाट प्रकाशित हुदै छ l

 

यो पत्रिका हरेक महिना को १ तारिक प्रकाशित भइ बजारमा आउनेछ l


 

हाल यो पत्रिकाको प्रकाशकको सम्पर्क ठेगाना तल छ l

 

हरि खनाल

३३३ सुरी रोड, स्प्रींगफिल्ड, माछाचूसेट ०१११८

फोन नम्बर: ४१३-२७३-३७२०

इमेल: sandeshllc2016@gmail.com

 

बिज्ञापन, समाचार, साहित्य, कला-कृति, आदि का लागि तलको ठेगाना मा सम्पर्क राख्नु होला ।

 

माछाचूसेटबाट मासिक प्रकाशन हुने नेपाली पत्रिका। 

FOR ADDS, NEWS, ARTICLE, ARTS AND CREATIONS,  PLEASE CONTACT:

 

HARI KHANAL

333 SURREY RD, SPRINGFIELD, MA 01118

413-273-3720

SANDESHLLC2016@GMAIL.COM